top of page

ĮkūrėjasĮsikūnijusio Žodžio kongregacijos įkūrėjas tėvas Carlos Miguel Buela gimė 1941 metų balandžio 4 Buenos Airėse, Argentinoje. 1971 metais įšventintas į kunigus. Mokė teologijos ir Šventojo Rašto mokslų seminarijose ir mokyklose Argentinoje, tokiose kaip: Katalikų Kultūros aukštesniajame Institute Rožančiuje ir Argentinos Katalikų Universitete – UCA. Atliko brangią kunigišką tarnystę „Dievo Motinos gailestingumo" ir „Rožinio Motinos" Šventojo Martino vyskupijoje Buenos Airės parapijose. Buvo dvasinis tėvas ir mokytojas mažųjų kunigų seminarijoje ir Šventojo Rafaelio Vyskupijos Seminarijoje Mendozoje. Šioje vyskupijoje jis įkūrė Įsikūnijusio Žodžio Instituto religinį ordiną ir religinio formavimo namus „Marija – Įsikūnijusio Žodžio Motina". Jis yra parašęs knygas, tarp jų: „Katekizmas jauniems žmonėms“, „Trečiojo tūkstantmečio jaunimas“, „Marija Lujan“, „Amžinojo Gyvenimo Duona ir Amžinojo Išganymo Taurė“, „Mūsų Mišios“, „Jonas Paulius Didysis“, „Servidoras (Tarnaitės)“, „Mano Parapija“, „Dalijimosi Menas“; „Fatima, ir saulė šoko“. Puikus Šv. Ignaco iš Lojolos dvasinių pratybų rengėjas, pamokslininkas ir daugelio „Gailestingumo namų“ įkūrėjas. Tėvas Carlos Miguel Buela yra ne tik „Įsikūnijusio Žodžio instituto“ įkūrėjas, bet ir instituto „Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos Tarnaitės“, Įsikūnijusio Žodžio Religinės Šeimos moteriškos atšakos, įkūrėjas. Abu institutus sudaro apaštališkoji ir kontempliatyvioji šakos. Jų charizma yra pratęsti Žodžio Įsikūnijimą visose žmogaus apraiškose. Pagrindinis institutų tikslas yra kultūros evangelizavimas. Po 35 įkūrimo metų abiejuose institutuose iš viso yra daugiau nei 2200 narių visuose penkiuose žemynuose, 45 šalyse ir 93 vyskupijose. Daugiau informacijos svetainėje www.padrebuela.org

Comments


bottom of page