top of page
escudo-naranja.png

Mūsų veikla

172326372_5272417272833163_3112328287972

Kunigai

misionieriai

Pašventęs visą savo gyvenimą Evangelijos skelbimui ir sakramentų, ypač Švč. Eucharistijos, šventimui.

boat-featured-image.jpeg

Apaštalinė

veikla

Mūsų apaštalinės veiklos turi būti skirtos ugdyti Kristų žmonėse ir padėti sieloms pasiekti išganymą

monje2.png

Studijos

Norima išugdyti kongregacijos narius didele žmogiška ir krikščioniška branda, kad jie taptų „tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.“ (Fil 4,13)

monjerezando-768x1024.jpg

Kontempliatyvusis

gyvenimas

Kontempliatyvieji seka besimeldžiantį Kristų ir pasiaukoja Dievui, kad per jį visi Bažnyčios nariai augtų šventume.

SSVM-Estudiantado-Italia.JPG

SSVM

Šis vienuoliškas Institutas yra moteriškoji Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos šaka.

ee3355b1-41ef-48cb-9a5d-652b8649441d_rw_

Marijos meilės

vergai

Šis pasišventinimas Marijai yra kaip „motinos meilės vergija“.

unnamed (2).jpg

Tretininkų

ordinas

Jis yra sudarytas iš pasauliečių narių, kurie nori dalyvauti kongregacijos misijoje ir gyventi pagal jos dvasingumą.

bottom of page