top of page

Mūsų tikslas

Charizma

Mes norime, kad kiekvienas žmogus būtų tarsi naujas įsikūnijęs žodis.

Dėl pačios kongregacijos charizmos visi jo nariai turi dirbti visiškai paklusdami Šventajai Dvasiai ir sekdami Marijos pavyzdžiu, kad visur įsiviešpatautų Jėzus Kristus, kas autentiškai žmogiška, net sunkiausiose situacijose ir nepalankiausiose sąlygose. Kitaip tariant, yra malonė žinoti, kaip konkrečiai dirbti, pritraukti Kristų į šeimas, švietimą, žiniasklaidą, žmonių mintis ir visas kitas teisėtas žmogaus gyvenimo apraiškas. Tai yra dovana – paskatinti kiekvieną žmogų būti tarsi nauju žodžio įsikūnijimu iš esmės būti misionieriais ir pamaldžiais Marijai.


Misija ir apaštalavimas

Misija, kurią gavo įkūrėjas ir sankcionavo Bažnyčia, yra atnešti pilnatvę, Įsikūnijusio Žodžio pasekmę, kuri yra viso gėrio santrauka ir pagrindas, ypač į didįjį kultūros pasaulį arba į esminį žmogaus, kaip individo, kaip bendruomenės, kaip tautos pasireiškimą.

Pagrindinės priemonės, kuriomis naudojamės kultūros evangelizacijai, yra šios:


• Dievo Žodžio skelbimas; • Šventojo Rašto, Teologijos, Šventųjų Tėvų studijos ir mokymas; • Liturgija; • Katechezė;

• Ekumenizmas;
• Populiarios misijos; • Dvasinės pratybos pagal Šv. Ignacą iš Lojolos;

• Krikščioniškas vaikų ir jaunimo ugdymas ir mokymas mokyklose ir universitetuose;

• Labdaros darbai labiausiai to reikalingiems asmenims (apleistiems vaikams, neįgaliesiems, ligoniams, pagyvenusiems žmonėms); • Kvalifikuotas Žodžio skelbėjų formavimas; • Žurnalų, traktatų, knygų ir žiniasklaidos leidyba.

Komentar


bottom of page